Koen Roemeling

                    Melklaan 51

                                             1951 BS VELSEN NOORD

                                 TEL. 0251-22 88 90

                                        k.roemeling@quicknet.nl

 

Werkgever

Adres

Postcode + Plaats

t.a.v. mevrouw ------, dhr -------------,

2015,

Betreft: sollicitatie: 

 

Geachte mevrouw, mijnheer ,

Naar aanleiding van uw schrijven m.b.t. bovengenoemde vacature wil ik reageren middels dit schrijven.

Ik ben momenteel in dienst bij ------------ en ben mede-verantwoordelijk voor de expeditie. De reden van mijn sollicitatie is dat ik graag mijn oude werkzaamheden wil oppakken, zoals het beheren van magazijnen. De werkzaamheden wil ik uitvoeren op de doordeweekse werkdagen tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Ook vier dagen van 10 uur werken is bespreekbaar.

Voor nadere persoonlijke gegevens verwijs ik u naar bijgevoegd curriculum vitae. Beter dan deze brief zal een persoonlijk onderhoud u in staat stellen te beoordelen of u in mij de juiste kandidaat heeft gevonden. Uw uitnodiging zie ik met belangstelling tegemoet en dank U hiervoor bij voorbaat.

Hoogachtend,

KRoemeling

Koen Roemeling

__________________________________________________________________________________

 

Bijlage: curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

Persoonlijke gegevens:

 

Achternaam:                 Roemeling

Voornamen:                  Koenraad

Adres:                          Melklaan 51

Postcode:                     1951 BS

Plaats:                         VELSEN NOORD

Telefoonnummer:          0251 22 88 90
06 10 31 26 89

Geboortedatum:           14-11-1955

Geboorteplaats:            Beverwijk

Nationaliteit:                 Nederlander

Sofinummer:                         

 

Opleidingen:

MAVO 4 Diploma

MTS PROCESTECHNIEK 3 jaar

Diploma Magazijn Medewerker EVO

Getuigschrift Magazijnbeheer EVO

Cerificaat RM035 RM Voorraadbeheer SAP2

Getuigschrift Praktijkopleiding Voorraadbeheer  EVO

Getuigschrift Opslag Gevaarlijke Stoffen (CPR) EVO

Diploma Heftruckchauffeur LOGEX

Cerificaat Brand en kleine blusmiddelen Regionale Brandweer KENNEMERLAND

Certificaat Windows EURODIDAKT

Normkennis Milieuzorgnormen ISO 14001 Bureau VERITAS

INTERNE audit van ISO 9000 kwaliteitssystemen  TOTALFINA

Instructie NEN EN 50110/ NEN 3140 Nagtglas Versteeg Inspectie instelling

Herhalingscursus Hef- en reachtruckchauffeur EVO

Diploma Word  Beverwijk

Deelname Veiligheidsadvisur EVO

Getuigschrift/ diploma BVC-A

Bekend met onder andere de volgende programma’s:

Lotus Notes 5
Outlook (express)
Sap R2 en R3
Planning Tool (plan module brandstoffen, smeeroliën.)

Aspen Retail optimiser (planmodule), gebruikt in de brandstofsector

Microsoft Word , Excel , Acces, Powerpoint, Publisher , Frontpage

 

Werkervaring:

Augustus1976 - 2000

Logistieke Medewerker Beverol Nederland BV

September 2000 - 2006 Planner/dispatcher Brandstoffen TOTAL NEDERLAND NV

 

16 augustus 1976:

1976-2000             Transport en Opslag Beverol Nederland BV  Beverwijk

Verantwoordelijke voor intern-en extern opslag van Beverol.

Verantwoordelijke voor de gehele goederenstroom binnen Beverol

Verantwoordelijke voor intern -en extern transport Beverol

Verantwoordelijke voor begeleidende documentenstroom, zowel binnenland als buitenland.

Verantwoordelijke indelingen magazijnen Beverol

Verantwoordelijke af-en aanvoer gevaarlijke stoffen.

Auditor binnen Beverol

Lid van Ondernemingsraad in de functie als lid, secretaris en voorzitter.

      Mede organisator van incompany cursus EVO

Mede verantwoordelijk voor Milieu richtlijnen t.a.v. opslag en afvoer Klein Chemisch Afval (KCA)

Schrijven van werkinstructies van toen geldende milieuvoorschriften

September 2000:

2000-2007            Dispatcher  TOTAL Nederland

Verantwoordelijke voor de planning van brandstoffen naar stations binnen Nederland.

Contacten met vervoerders, klanten en interne afdelingen.

Facturatie geleverde hoeveelheden brandstoffen aan stations

Archiveren facturatie, laadrapporten e.d.

Medeverantwoordelijk aan het werkbaar maken van de nieuwe Planningtool (OPTIMISER) in kader van Template Europe

Mei 2007-Mei 2008:

                              Medewerker planning STET Heemskerk.

 

Mei 2008/2015:            MEO - Beverwijk. Mede- verantwoordelijk voor Expeditie    SAP: verwerken expeditiewerkzaamheden voor Extern Bedrijf (documenten, voorraadbeheer)

                                      Bekend met programma Scope, douane programma

Vrijwilligerswerk:

Vrijwilliger bij HSV ODIN’59 m.b.t.  het organiseren van voetbaltoernooien senioren met als doel geld inzamelen voor Stichting Kind en Brandwond in Beverwijk.

Vrijwilliger voetbalvereniging FC Velsenoord, lid van de kantinecommissie, barmedewerker.

Hobby’s:

Maken van websites, voetballen, muziek en het bezoeken van concerten

Overig:

Flexibel, sociaal, collegiaal en bereid cursussen te volgen.

Stressbestendig, in staat om onder grote druk te werken.